Perioodil 28.05.2014 kuni 18.09.2014 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt „Kodulehe disain” AS E-Piim tootmine. Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.