Puhtam ja rohelisem Eesti!

Arrow down Arrow down

Märk – Hooliv farm

Alates 2020. aastast ehib Epiima pakendeid uus märgis – Hooliv Farm, mis annab tarbijale kindluse, et toode on valmistatud keskkonnasõbralikult ja loomade heaolu silmas pidades. Hooliva Farmi märgis vahetab välja Epiima pakenditel seniajani kasutusel olnud Tegija Farmi märgise. Kui Tegija Farmi märgis kinnitas tarbijale piima kvaliteedi ja farmi üldise heakorra kõrget taset, siis Hooliva Farmi märgis astub siit suure sammu edasi. Hooliva Farmi märgis on kantud ideest: vastutustundlik ja jätkusuutlik majandamine käib käsikäes keskkonnasäästliku mõtteviisiga.

Märgis näitab tarbijale, et tegu on kvaliteetsete, puhaste ja ehedate toodetega, mille valmistamisel on arvestatud loomade heaolu, ümbritseva keskkonna ja pikaajaliste kliimaeesmärkidega.

Kvaliteetsete piimatoodete valmistamise eelduseks on kohalik puhas tooraine, tugev ja terve piimakari ning hoitud keskkond. Meie ühistu liikmetel on üle Eesti 200 piimafarmi, mis on koduks 15 000 lüpsilehmale. Enamus Epiima ühistu piimast töödeldakse juustuks ja võiks Põltsamaa ja Järva-Jaani meiereides. Iga päev saabub meie farmidest kõrge kvaliteediga piim, millest valmistame maitsvaid ja puhtaid piimatooted.

HOOLIV FARM põhineb tulemusmõõdikute süsteemil, mis kasutab süsinikujalajälje arvutamisel rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikat. See metoodika põhineb loomade arvu, söötade koostise, viljakasvatuse, väetiste kasutamise, sõnniku käitlemise ning elektri, kütuse ja taastuvenergia kasutamise mõõtmist piimatootmises.

Riho ja Viraito OÜ

Vanaisa Toivo elutööd Viraito OÜ farmis jätkav Riho Kens demonstreerib parimaid perefirma traditsioone loomade heaolu tagamisel juba nende vasikapõlvest saadik.

„Hooliv Farm programm tagab vastutustundliku ja jätkusuutliku farmipidamise austades
loodust“

Riho Kens

Jätkusuutlik ja hooliv Epiim

1

Vähendame põllumajanduses tekkivaid heitkoguseid ning saavutame 2040. aastaks süsinikneutraalsuse.

2

Majanduslik areng käib käsikäes vastutustundliku ja jätkusuutliku majandamise ning keskkonnasäästliku mõtteviisiga.

3

Roheline käejälg – viime oma piimatootmise ja -töötlemise ning transpordi keskkonnamõju minimaalseks.

Pille ja Metsataguse OÜ

Alates 2000. aastast Tegija Farm programmis aktiivselt osalenud Epiim asutajaliige Metstaguse Agro OÜ on hea näide loomade heaolu parimate lahenduste juurutamisel.

„Viime kindlasti Hooliv Farm programmi ellu ka meie farmis.”

Pille Palumaa ja tema
lemmiklehm Bambi

Epiima käejälg

See on uudne lähenemine, mille abil saame mõõta meetmete positiivset mõju ökoloogilisele jalajäljele! Mõõdikute juurutamine on vahend, mis aitab süsteemselt ja järjepidevalt panustada parimal viisil ühiskonda ja keskkonda:

Farmide moderniseerimine

Tekkinud biogaaside vähendamine

Parima geneetika kasutamine

Taastuvenergia kasutamise suurendamine ja fossiilkütuste kasutamise vähendamine

Söötade optimeerimine ja loomade heaolu edendamine

Ravimite, antibiootikumide kasutamise vähendamine

Ringmajanduse arendamine

Bioloogilise mitmekesisuse arendamine

Rohe juust

Hoolides loomadest ja loodusest!

75%

vähem plastikut

100%

taastuv soojusenergia ja roheline elektrienergia

0%

säilitus- ja värvaineid

Laktoosivaba

Me hoolime heast ning kvaliteetsest toidust ning puhtastkeskkonnast. Võrreldes tavaliste Epiima viilujuustude pakenditega, on Rohe juustu pakendis 75% vähem plastikut.

Loodussõbralikum pakend vajab õrnemat kohtlemist. Aseta Rohe juust toidukorvis alati peale poole ning väldi pakendi muljumist. Hoiame üheskoos Eesti puhtamana ning tunneme rõõmu headest kodumaistest toitudest.

Rohe juust on imemaitsev Edam-tüüpi juust, mis on valmistatud puhtast ja kvaliteetsest piimast ning on otseloomulikult värv- ja säilitusaineteta. Hea seltsiline nii ahjupirukatele kui vormiroogadele.

Roheline energia

Rohe juust on suurepärane näide tänapäevasest toidust, mille valmistamisel on kasutatud taastuvate energiaallikate soojus- energiat ja rohelist elektrienergiat.

Nüüdisaja tehnoloogiad võimaldavad soojusenergia tootmisel kasutada peaaegu täielikult taastuvenergiat. Järva-Jaani meiereis toodetakse soojusenergiat hakkepuidust. Euroopa atmosfääri kaitseprogrammi raames rajatud Epiima taastuvenergiakatlamaja on valitud KIK-i aastaraamatus aasta keskkonnateoks. Kõrgtehnoloogilise katlamaja rajamise tulemusena vähendas Epiim CO2 emissiooni 660%.

Tänu kõrge efektiivsusega elektrifiltrile vähendati tahmaosakeste hulka väljuvates suitsugaasides lubatud 400 mg- lt kuupmeetri kohta kõigest 10 mg- le kuupmeetri kohta. Konteinerisse kogutud tuhk on väärtuslik mineraal põldudele.

Kõrgtehnoloogiline hakkepuidu katlamaja Järva-Jaanis.

Päikesepaneelid ja biometaani tankla

Ökoloogilise jalajälje vähendamiseks ja keskkonna eesmärkide saavutamiseks on Järva PM OÜ rajanud 50 KW päikesepargi, mis suure osa aastast katab täielikult farmi elektrivajaduse. Epiim soetab käesoleval aastal kaks biometaani kütust kasutavat piimakogumisautot, millega algab kogu ühistu autopargi üleminek fossiilsetelt kütustelt biokütustele. Epiim on sõlminud lepingu biokütuse tankimiseks OÜ Biometaaniga, mis on rajanud Koksverre kaasaegse biokütuse tootmisjaama ja tankla, kus toodetakse biometaani veiste sõnniku kääritamise teel.

Järva PM OÜ on kasutusele võtnud päikesepaneelid – investeering rohelisse tulevikku.

Kaasaegne biometaanijaam Koksvere külas.

Päikesepaneelid ja biometaani tankla

Ökoloogilise jalajälje vähendamiseks ja keskkonna eesmärkide saavutamiseks on Järva PM OÜ rajanud 50 KW päikesepargi, mis suure osa aastast katab täielikult farmi elektrivajaduse. Epiim soetab käesoleval aastal kaks biometaani kütust kasutavat piimakogumisautot, millega algab kogu ühistu autopargi üleminek fossiilsetelt kütustelt biokütustele. Epiim on sõlminud lepingu biokütuse tankimiseks OÜ Biometaaniga, mis on rajanud Koksverre kaasaegse biokütuse tootmisjaama ja tankla, kus toodetakse biometaani veiste sõnniku kääritamise teel.