Roheline ja jätkusuutlik Epiim

Hindame järjepidevust ja traditsioone, kuid panustame ka teadusuuringutesse ja innovatsiooni. Oleme vastutustundlik ja jätkusuutlik ettevõte, väärtustades nii loomade heaolu kui keskkonnasäästlikku mõtteviisi. Meie südameasi on viia piimatootmise ja –töötlemise ning transpordi keskkonnamõju minimaalseks, vähendada põllumajanduses tekkivaid heitkoguseid ning saavutada seeläbi 2040. aastaks süsinikneutraalsuse.

Hanked

Toorpiima töötlemise ja juustu tootmise tootmistehnoloogia seadmete hange
Reovee lokaalpuhasti hange
Suruõhu tootmisjaama hange
Ehitustööde Peatöövõtu hange
Laboriseadmete hange
Omanikujärelvalve hange