Väärtustame kohalikku jätkusuutlikku maaelu

Loome Eesti juustule, võile ja proteiinipulbrile ja seeläbi ka Eesti põllumajandusele maailmas uusi võimalusi. Tegutseme igapäevaselt selle nimel, et jätta võimalikult roheline käejälg meie tulevastele põlvedele. Usume, et jätkusuutlik tegutsemisviis on ainus võimalus selleks, et pakkuda hoolivat keskkonda loomadele ning kvaliteetset toitu meie tarbijatele ja olla seejuures looduse vastu õrn.

9E092831-A503-410B-8003-ECEED7020A93
40EDF655-B1B2-42A4-AE1D-F5500A18FB99
58CFFF01-14C8-4ABA-8CAD-695F466D28A2
4436FCD6-A4DD-4DD8-BD98-A6409DBB9A85
Vaata edasi
Arrow down

Maailmatasemel
Hooliv Farm / Caring Farm

 • Farmistandard
 • Kontrollküsimuste leht
 • Auditi aruanne
 • Auditi sagedus – iga 18 kuu tagant; kokku auditeeritakse farme 405 tööpäeva aastas
 • Lepingulised farmid – samad lepingulised tingimused, sama auditi skeem
twowave1 Group 31
DC0F2D0B-98AA-45B6-8B6F-EC40C7890A43
twowave2 Group 39 (1)

CO₂ jalajälg per kg piim

Käesolev tulemus on mõõtmistes osalenud farmide keskmine.
Kõik farmid on mõõtmistulemustes osalenud 30. augustiks 2021.

 

Epiim teostatud mõõtmistulemuste keskmine:

1,24 kg CO₂e per 1 kg piim

D87E7042-213F-421B-8C2F-B10E3A96E86F
B1C9B2A2-5827-40B7-9C15-B89546BE3B8D

Kasvuhoonegaaside ja CO₂ aruandlus

Kasvuhoonegaaside ja CO₂ aruandlus

Taastuvenergia

Kajastame taastuvenergia osakaalu suurenemist oma Jätkusuutlikkuse aastaaruandes. Toome välja taastuvenergia kasutuse kasvu nii farmide kui tootmisüksuste kohta.

renewable_energy_scheme

Järva PM OÜ on kasutusele võtnud päikesepaneelid – investeering rohelisse tulevikku.

Path

Kaasaegne biometaanijaam Koksvere külas.

Süsinikneutraalsed tootmisprotsessid

Tehaste viimine süsinikneutraalseteks

Farmide viimine süsinikneutraalseteks

Süsinikneutraalne transport, meie uued piimaautod sõidavad biometaaniga

7EDD684E-380D-4803-A594-A2B96BE49FA2
83114ACA-DDBC-45C0-9882-23359F8CC541

0-tolerants antibiootikumide jääkide suhtes

Jätkusuutlik pakkematerjal

 • taaskasutatav
 • ümbertöödeldav
 • komposteeritav plastik
 • FSC sertifitseeritud paberist / tselluloosist pakkematerjal
 • plasti vähendamise %

Vesi ja veekasutus

 • Heitvee vähendamine toote kg kohta
 • Heitvee eelpuhastus
 • Jääkide suunamine biometaani tootmiseks
025BDA8B-2C73-4A3D-9055-D44777FEBC4A
F48563CA-EB53-4227-95EC-F6A022D02AEA

Naissoost talunike osakaal

Varsti anname siin teada, palju Epiima farmiomanikke on naised.

7C8E92DA-6F63-44CA-B79D-B8EACA28F36E
167EA3C8-D6E2-4409-85CB-FAB1B3788DAC

Loodusvaatluse, matka – ja rattarajad/km farmide kasutuses olevatel maadel

Varsti avaldame siin:

 • % farmide kasutuses olevatel maadel on loodusvaatluse, matka – ja rattarajad
 • Kokku xxx km loodusvaatluse, matka – ja rattaradasid Epiima farmide kasutuses olevatel maadel
 • Uute radade kasv aastas %

Loodusrikkus: roheluse ja looduskeskkonna kaitse

Varsti avaldame siin:

 • % farmimaad on jäetud roheluseks
 • % farmimaad on mets ja töötlemata (harimata) maa
 • Loodusrikkus farmimaal, 1 m² kohta, looma-, linnu- ja putukaliikide arv
 • % kasv aastas, rohelus, mets ja töötlemata (harimata) maa kokku
 • % kasv 10 aasta perspektiivis (Euroopa mõistes on hea kasv ka 0,1-0,5%)
B8B52E1C-4155-40BD-9B57-409D1FA30DAC
7C80E5EB-576D-4228-9D81-2D1FEFFED21E

Vastutustundlik tarnijaahel

 • Nõuded tarnijatele
 • Küsimustikud tarnijatele ja tarnijaauditid

Innovatsioon

 • Ülikoolidega koostöö „rohelisemaks valikuks“
 • Epiim grupil on täna juba olemas ühisettevõte Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooliga
 • Innovaatilised lahendused vähendamaks jalajälge looduses
 • Urbaniseerunud tarbija versus farm – vegan lahendused
7C4E262C-8F50-4EDC-AA69-65741E8DBEFF
180C4DAA-2A7F-4F18-9B6B-44B9FA12B875

Sojasööt

Oleme alustanud 5-aastase projektiga leidmaks
lahendusi sojasööda asendamiseks

Biometaani tootmine sõnnikust

Kohaliku sööda kasutamine, mis on väikese süsiniku jalajäljega

Pakkematerjalide ringmajandus

Päikesepaneelid

Piimasooja kasutamine soojusenergiaks