Väärtustame kohalikku jätkusuutlikku maaelu

Loome Eesti juustule, võile ja proteiinipulbrile ja seeläbi ka Eesti põllumajandusele maailmas uusi võimalusi. Tegutseme igapäevaselt selle nimel, et jätta võimalikult roheline käejälg meie tulevastele põlvedele. Usume, et jätkusuutlik tegutsemisviis on ainus võimalus selleks, et pakkuda hoolivat keskkonda loomadele ning kvaliteetset toitu meie tarbijatele ja olla seejuures looduse vastu õrn.

9E092831-A503-410B-8003-ECEED7020A93
40EDF655-B1B2-42A4-AE1D-F5500A18FB99
58CFFF01-14C8-4ABA-8CAD-695F466D28A2
4436FCD6-A4DD-4DD8-BD98-A6409DBB9A85
Vaata edasi
Arrow down

Hooliv Farm / Caring Farm

 • Farmistandard
 • Kontrollküsimuste leht
 • Auditi aruanne
 • Lepingulised farmid – samad lepingulised tingimused, sama auditi skeem
twowave1 Group 31
DC0F2D0B-98AA-45B6-8B6F-EC40C7890A43
twowave2 Group 39 (1)

CO₂ jalajälg per kg piim

Epiim teostatud mõõtmistulemuste keskmine:

1,24 kg CO₂e per 1 kg piim

D87E7042-213F-421B-8C2F-B10E3A96E86F
B1C9B2A2-5827-40B7-9C15-B89546BE3B8D

Taastuvenergia

Toome välja taastuvenergia kasutuse kasvu nii farmide kui tootmisüksuste kohta.

renewable_energy_scheme

Järva PM OÜ on kasutusele võtnud päikesepaneelid – investeering rohelisse tulevikku.

Path

Kaasaegne biometaanijaam Koksvere külas.

Süsinikneutraalsed tootmisprotsessid

Tehaste viimine süsinikneutraalseteks

Tegevusplaani koostamine farmide süsiniku emissiooni vähendamiseks

Meie uued piimaautod sõidavad biometaaniga

7EDD684E-380D-4803-A594-A2B96BE49FA2
83114ACA-DDBC-45C0-9882-23359F8CC541

0-tolerants antibiootikumide jääkide suhtes

Jätkusuutlik pakkematerjal

 • ümbertöödeldav
 • biolagunev plast
 • plasti osakaalu vähendamine toidupakendites

Vesi ja veekasutus

 • Heitvee vähendamine toote kg kohta
 • Heitvee eelpuhastus
 • Jääkide suunamine biometaani tootmiseks
 • Puhta joogivee ressursi heaperemehelik kasutamine
B8B52E1C-4155-40BD-9B57-409D1FA30DAC
7C80E5EB-576D-4228-9D81-2D1FEFFED21E

Vastutustundlik tarneahel

 • Nõuded tarnijatele, tarnijate hindamine
 • Tarnjate valikul eelistame süsiniku jalajäljest hoolivaid ettevõtteid

Innovatsioon

 • EPiim teeb jätkusuutlikkumate praktikate leidmiseks koostööd Eesti Maaülikooliga
 • Epiim teeb aktiivset koostööd Tartu Biokompetentsi keskusega BioCC
 • Innovaatilised lahendused vähendamaks jalajälge looduses
7C4E262C-8F50-4EDC-AA69-65741E8DBEFF
180C4DAA-2A7F-4F18-9B6B-44B9FA12B875

Biometaani tootmine sõnnikust

Väiksema jalajäljega kohalik söödkultuuri kasvatamine ja sellest sööda tootmine

Pakkematerjalide ringmajandus

Päikesepaneelid

Parimate praktikate kasutamine piima töötlemisel