Roheline ja jätkusuutlik Epiim

Hindame järjepidevust ja traditsioone, kuid panustame ka teadusuuringutesse ja innovatsiooni. Oleme vastutustundlik ja jätkusuutlik ettevõte, väärtustades nii loomade heaolu kui keskkonnasäästlikku mõtteviisi. Meie südameasi on viia piimatootmise ja –töötlemise ning transpordi keskkonnamõju minimaalseks, vähendada põllumajanduses tekkivaid heitkoguseid ning saavutada seeläbi 2040. aastaks süsinikneutraalsuse.

Projektid

EU48686 HEALTHY FOOD

Rakendusuuring: „Biotechnologically enriched health promoting microbial and nutritional additives“

alamprojekti teostamise periood: 01.07.2015 - 31.12.2022
toetuse summa: 156 300 EUR
fondi nimetus, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond
projekt on toetatav: Tehnoloogia Arenduskeskuste meetmest

Alamprojekti lühikirjeldus:

Alamprojekt on keskendunud leidmaks preventatiivseid lahendusi mõningate kaasaegsetele inimtervist puudutavatele väljakutsetele (haigus-eelsete seisundite nagu pre-diabeet, kõrgenenud kolesteroolitase, pre-hüpertensioon jne, mille uhul pole ravi veel näidustatud, kuid mis muutuvad lähitulevikus tervishoiusüsteemi koormavateks probleemideks).

Teaduspõhised kontsentreeritud toitainete sisaldusega funktsionaalsed toidud, mis sisaldavad tervistavate omadustega

baktereid, nende poolt toodetud bioaktiivsed ühendeid on looduslähedased võimalused inimeste tervise ning heaolu toetamiseks.

Eesmärk ja tulemus:

Alamprojekti eesmärgiks on teaduspõhiselt välja arendada uudsed, hästi kirjeldatud ning patenteeritud ja tervist toetatavate omadustega mikroobitüved ning teadmised, oskusteave ja biotehnoloogiliste platvormide ideoloogia / kontseptsioon(id) üldpopulatsioonile ja konkreetsetele elanikkonnarühmadele suunatud innovaatiliste lisandväärtusega tervislike toodete loomiseks.

Projekti tulemuseks on kontseptsioon ja oskusteave biotehnoloogiliste võtete abil toidu rikastamiseks looduslike metabiootikute ja / või tervist toetavate bakteritega.

Rakendusuuring: „Bio-technologies for new innovative products for babies and toddlers for children foods sector“

alamprojekti teostamise periood: 01.07.2015 - 31.12.2022
toetuse summa: 193 050 EUR
fondi nimetus, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond
projekt on toetatav: Tehnoloogia Arenduskeskuste meetmest

Alamprojekti lühikirjeldus:

Alamprojekt on keskendunud leidmaks originaalseid preventiivseid lahendusi vähendamaks ohtu haigestuda nn. tsivilisatsiooni-põhistesse haigustesse (ülekaal, allergia, jne)

Eesmärk ja tulemus:

Alamprojekti eesmärgiks on luua uudsete pre- ja probiootikumidel / sünbiootikumidel põhinevate ja hästi tasakaalustatud toitainetesisaldusega mikrobiootat tasakaalustavate toodete kontseptsioonid.

Alamprojekti tulemusena saadakse ideoloogia/kontseptsioon ja biotehnoloogiline platvorm uudsete pre- ja probiootikumidel / sünbiootikumidel põhinevate tasakaalustatud toitainetesisaldusega ja mikrobiootat tasakaalustavate toodete loomiseks.

Rakendusuuring: „Food and health-related concerns of contemporary different packages“

alamprojekti teostamise periood: 01.07.2015 - 30.06.2019
toetuse summa: 40 491 EUR
fondi nimetus, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond
projekt on toetatav: Tehnoloogia Arenduskeskuste meetmest.

Alamprojekti lühikirjeldus:

Alamprojekt on keskendunud peamiselt toiduainete pakenditest pärinevate potentsiaalselt tervise-ohtlike ainete toidutootesse migreerumise uurimisele.

Eesmärk ja tulemus:

Alamprojekt eesmärgiks on määrata potentsiaalselt ohtlike ainete olemasolu ja kontsentratsioon, mis võivad migreeruda erinevatel säilitustingimustel plastikpakenditest toiduainetesse ja põhjustada soovimatuid efekte inimese tervisele.

Alamprojekti tulemusena juurutatakse usaldusväärsed analüütilised meetodid, mis põhinevad Euroopa standarditel ja eeskirjadel. Neid analüütilisi meetodeid on hiljem võimalik kohandada ka teiste toitude jaoks.

BEST

AS Epiim Tootmine on kaasatud rahvusvahelisse projekti BEST

alamprojekti teostamise periood: 01.10.2017 - 01.09.2020
toetuse summa: 86 720
fondi nimetus, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond
projekt on toetatav: INTRERREG programmist.

Alamprojekti lühikirjeldus:

Järgneval kolmel aastal on AS Epiim Tootmine kaasatud rahvusvahelisse projekti BEST (http://www.itamerihaaste.net/en/our_work/our_projects/best) mida kaasrahastatakse INTRERREG programmist.

 

Eesmärk ja tulemus:

Projekti tulemusena rajatakse AS Epiim Tootmise Põltsamaa tehase kohtpuhastile uus ja suurema mahuga ühtlustusmahuti mis tagab kohtpuhasti efektiivsema ja stabiilsema tööprotsessi.