Enam kui 100 aastat kogemust

Epiima juustud valmivad sadadest piimafarmidest kogutud puhtast piimast. Nii võid kindel olla, et Sinu lauale jõuab ainult kvaliteetne toit, mida süües annad oma panuse ka maaelu arengusse.

Epiima lugu

Epiim on üks Eesti suuremaid juustu- ja võitootjaid, mis kuulub enam kui sajale kohalikule piimafarmerile. Epiima meiereid rajati juba 20. sajandi alguses – esimene neist 1910. aastal Põltsamaal ning teine 1911. aastal Järva-Jaanis. Täna valmistatakse Epiima meiereis ja koorejaamas juustu, võid ning piimapulbrit enam kui 120 000 tonnist puhtast kodumaisest toorpiimast aastas.

Täht E meie nimes tähistabki Eesti piima, mille kaudu tutvustame Eesti piimandust nii kodumaistele kui ka piiritagustele juustusõpradele. Puhas Eesti loodus, pikaajalised traditsioonid ning klimaatiliselt soodne geograafiline asukoht tugevas põllumajanduspiirkonnas on loonud ajalooliselt head eeldused edukaks piima töötlemiseks. Lähtume sellest põhimõttest ka täna.

Eesti juustu eksportija

Meie eesmärk on kõigi oma ühistu piimafarmerite tooraine väärindamine ja parimal viisil turustamine, pakkudes seeläbi kvaliteetseid piimasaadusi nii kodumaisele kui ka piiritagusele tarbijale. Epiim on suurim Eesti juustu eksportija, olles juba kümneid aastaid teinud tihedat koostööd muuhulgas Euroopa Liidu suurimate juusturiikidega nagu Itaalia ja Šveits ning viinud Eesti juustu nii Aasia, Aafrika kui Ameerika turgudele. Meie meiereisid on tunnustatud toiduainetööstuse kvaliteedisertifikaadiga BRC Food Safety ning vastavussertifikaatidega Halal ja Kosher.

Toiduainetööstuse arendaja

Epiim on toiduainetööstuse tervislikule arengule ja innovatsioonile orienteeritud ettevõte. Alates 2005. aastast on Epiim osanik Eesti Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskuses, mille raames tehakse koostööd ülikoolide ja teadlastega nii funktsionaalse toidu kui ka kliiniliste uuringute valdkonnas. Koostöös Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskusega oleme välja töötanud näiteks südame-veresoonkonna tööd toetava ning vererõhku alandava toimega bakterit Lactobacillus plantarum TENSIA® sisaldava juustu Harmony™ ning imikute lisatoidus kasutamiseks sobiva D90 vadakupulbri.

Moodne piimapulbri tootmine

2011.-2013. aastal läbis Epiima Järva-Jaani piimapulbritööstus täieliku uuendamisprotsessi. 2013. aasta suvel käivitasime Järva-Jaanis kõige moodsama ja keskkonnasäästlikuma pihustuskuivati, mille abil toodame vadaku-, lõssi- ja piimapulbrit, monoliit- ja väikepakendatud võid ning külmutatud koort. Igal aastal toodame Järva-Jaanis 8000 tonni piimapulbreid ning lisaks ka 3000 tonni kvaliteetset 82-protsendist Eesti võid.

Epiima juustu lugu

Epiima juustud ja või valmivad sadadest piimafarmidest kogutud puhtast piimast. Nii võid kindel olla, et Sinu lauale jõuab ainult kvaliteetne toit, mida süües annad oma panuse ka maaelu arengusse. Epiima Põltsamaa meiereis ja Järva-Jaani koorejaamas on traditsioonilisi juustusorte ja võid valmistatud juba alates 1910. aastast. Selleks, et pakkuda maitseelamusi nii suurtele kui väikestele juustusõpradele ning luua uusi võimalusi eestimaise juustu kasutamiseks erinevates toitudes, on Epiima erineva maitse- ja küpsusastmega juustusid saadaval laias valikus nii tüki-, viilu- kui riivpakendis. Näiteks valmivad Epiima Põltsamaa meiereis traditsioonilised poolkõvad juustud nagu Edam, Tilsit, Gouda ning toiduainetööstuses kasutatavad Baski ja Cagliata. Erilisematest juustudest väärivad esile tõstmist Maasdami tüüpi Epiim Special ning funktsionaalne juust Harmony™. Viimane juust sisaldab bakterit Lactobacillus plantarum TENSIA®, millel on südame-veresoonkonna tööd toetav ning vererõhku alandav toime. Kokku valmib Epiima Põltsamaa meieris ligi 10 000 tonni juustu aastas. Meie juustutööstuse juurde kuulub ka spetsiaalne suitsutamise tsehh, kus valmivad käsitööna erinevad suitsutatud ja sulatatud juustud, määrdejuustud ja juustusnäkid. Ilusa kuldkollase värvi, meeldiva aroomi ja pikantse maitse saavad kõik meie suitsujuustud seepärast, et kasutame nende valmistamiseks ainult kodumaiseid lepalaaste. Epiima tooted tunned ära juustulillega logo järgi Viilutatud juustukerast inspireeritud lill on märk Eesti loodusest, maaelust ja kindla päritoluga puhtast kodumaisest piimast, millest on valmistatud kõik meie juustud ja või.

Meie väärtused

  • Epiim on üks Eesti suuremaid juustu- ja võitootjaid ning eksportijaid.
  • Epiima omanikud on Eesti inimesed – enam kui sada ühistu liiget, kes seisavad oma piimakarja ja tööpanusega kohaliku maaelu jätkusuutlikkuse ja kestvuse eest.
  • Hindame järjepidevust ja traditsioone, kuid panustame ka teadusuuringutesse ja innovatsiooni.
  • Loome Eesti juustule ja seeläbi ka Eesti põllumajandusele maailmas uusi võimalusi.
  • Olles sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte, toetame muusika- ja kultuurisündmusi ning laste ja noortega seotud projekte.

Juhatus

Jaanus Murakas

Juhatuse esimees

+372 383 8300

jaanus.murakas@epiim.ee

Nõukogu

Sulev Mölder

Nõukogu esimees

Ago Kirsipuu

Nõukogu liige

Amar Marran

Nõukogu liige

Erkki Freibach

Nõukogu liige

Jaan Parve

Nõukogu liige

Jaanus Kiisk

Nõukogu liige

Karmo Põder

Nõukogu liige

Riho Kens

Nõukogu liige

Teet Kallakmaa

Nõukogu liige

Projektid

EU48686 HEALTHY FOOD

Rakendusuuring: „Biotechnologically enriched health promoting microbial and nutritional additives“

alamprojekti teostamise periood: 01.07.2015 - 31.12.2022
toetuse summa: 156 300 EUR
fondi nimetus, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond
projekt on toetatav: Tehnoloogia Arenduskeskuste meetmest

Alamprojekti lühikirjeldus:

Alamprojekt on keskendunud leidmaks preventatiivseid lahendusi mõningate kaasaegsetele inimtervist puudutavatele väljakutsetele (haigus-eelsete seisundite nagu pre-diabeet, kõrgenenud kolesteroolitase, pre-hüpertensioon jne, mille uhul pole ravi veel näidustatud, kuid mis muutuvad lähitulevikus tervishoiusüsteemi koormavateks probleemideks).

Teaduspõhised kontsentreeritud toitainete sisaldusega funktsionaalsed toidud, mis sisaldavad tervistavate omadustega

baktereid, nende poolt toodetud bioaktiivsed ühendeid on looduslähedased võimalused inimeste tervise ning heaolu toetamiseks.

Eesmärk ja tulemus:

Alamprojekti eesmärgiks on teaduspõhiselt välja arendada uudsed, hästi kirjeldatud ning patenteeritud ja tervist toetatavate omadustega mikroobitüved ning teadmised, oskusteave ja biotehnoloogiliste platvormide ideoloogia / kontseptsioon(id) üldpopulatsioonile ja konkreetsetele elanikkonnarühmadele suunatud innovaatiliste lisandväärtusega tervislike toodete loomiseks.

Projekti tulemuseks on kontseptsioon ja oskusteave biotehnoloogiliste võtete abil toidu rikastamiseks looduslike metabiootikute ja / või tervist toetavate bakteritega.

Rakendusuuring: „Bio-technologies for new innovative products for babies and toddlers for children foods sector“

alamprojekti teostamise periood: 01.07.2015 - 31.12.2022
toetuse summa: 193 050 EUR
fondi nimetus, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond
projekt on toetatav: Tehnoloogia Arenduskeskuste meetmest

Alamprojekti lühikirjeldus:

Alamprojekt on keskendunud leidmaks originaalseid preventiivseid lahendusi vähendamaks ohtu haigestuda nn. tsivilisatsiooni-põhistesse haigustesse (ülekaal, allergia, jne)

Eesmärk ja tulemus:

Alamprojekti eesmärgiks on luua uudsete pre- ja probiootikumidel / sünbiootikumidel põhinevate ja hästi tasakaalustatud toitainetesisaldusega mikrobiootat tasakaalustavate toodete kontseptsioonid.

Alamprojekti tulemusena saadakse ideoloogia/kontseptsioon ja biotehnoloogiline platvorm uudsete pre- ja probiootikumidel / sünbiootikumidel põhinevate tasakaalustatud toitainetesisaldusega ja mikrobiootat tasakaalustavate toodete loomiseks.

Rakendusuuring: „Food and health-related concerns of contemporary different packages“

alamprojekti teostamise periood: 01.07.2015 - 30.06.2019
toetuse summa: 40 491 EUR
fondi nimetus, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond
projekt on toetatav: Tehnoloogia Arenduskeskuste meetmest.

Alamprojekti lühikirjeldus:

Alamprojekt on keskendunud peamiselt toiduainete pakenditest pärinevate potentsiaalselt tervise-ohtlike ainete toidutootesse migreerumise uurimisele.

Eesmärk ja tulemus:

Alamprojekt eesmärgiks on määrata potentsiaalselt ohtlike ainete olemasolu ja kontsentratsioon, mis võivad migreeruda erinevatel säilitustingimustel plastikpakenditest toiduainetesse ja põhjustada soovimatuid efekte inimese tervisele.

Alamprojekti tulemusena juurutatakse usaldusväärsed analüütilised meetodid, mis põhinevad Euroopa standarditel ja eeskirjadel. Neid analüütilisi meetodeid on hiljem võimalik kohandada ka teiste toitude jaoks.

BEST

AS E-Piim Tootmine on kaasatud rahvusvahelisse projekti BEST

alamprojekti teostamise periood: 01.10.2017 - 01.09.2020
toetuse summa: 86 720
fondi nimetus, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond
projekt on toetatav: INTRERREG programmist.

Alamprojekti lühikirjeldus:

Järgneval kolmel aastal on AS E-Piim Tootmine kaasatud rahvusvahelisse projekti BEST (http://www.itamerihaaste.net/en/our_work/our_projects/best) mida kaasrahastatakse INTRERREG programmist.

Eesmärk ja tulemus:

Projekti tulemusena rajatakse AS E-Piim Tootmise Põltsamaa tehase kohtpuhastile uus ja suurema mahuga ühtlustusmahuti mis tagab kohtpuhasti efektiivsema ja stabiilsema tööprotsessi.

Hanked

Toorpiima töötlemise ja juustu tootmise tootmistehnoloogia seadmete hange
Reovee lokaalpuhasti hange
Tehase projekteerimise hange
Automatiseeritud kõrglao ja logistika seadmete hange
Roostevabast terasest mahutite hange
Jahutussüsteemi ja jäävee tootmise süsteemi hange
Suruõhu tootmisjaama hange
Ehitustööde Peatöövõtu hange
Laboriseadmete hange
Omanikujärelvalve hange

Tütarettevõtted

E-Piim Transport OÜ

Pajusi mnt.18k, 48106 Põltsamaa

http://www.epiimtransport.ee

Reg nr 11318751

KM reg nr EE101107307

Dessert AS

Viljandi 11a, Türi 72212, Järvamaa

Reg nr 10091392

KM reg nr EE100381674

E-Piim RU

ООО «Э-Пиим РУС» Россия, 192174, г. Санкт-Петербург, просп.

http://www.epiim.ru

Liikmele

Hea Epiima liige! Sisesta siia oma parool, et näha vajalikku infot.

Sisene

Tule tööle

Liiniseadistaja
Liinioperaator